قابل توجه  ریاست محترم بیمارستان امام سجاد ( ع ) و ریاست محترم دانشگاه بین المللی علوم پزشکی شهرستان رامسر 

برای خواندن مطلب به وبلاگ « فریاد رامسر» مراجعه نمایید/.