سفارش ارسال پیامک

با سلام

سیستم ارسال پیامک  پژواک رامسر فعال شده است

علاقه مندان برای ارسال پیامک گروهی برای شهرهای مختلف کتالم  ،ساداتشهر ،شهر رامسر و...هر کدام به صورت جداگانه یا کلی تماس حاصل نمایند

با تشکر

mtb_math@yahoo.com

09368662311